400.000

Tỏi cô đơn phù yên có giá cao hơn gấp hơn chục lần so với tỏi bình thường nhất là vào ngày tết, loại tỏi này luôn cháy hàng nhưng chỉ có những người đã dùng tỏi này rồi mới biết được giá trị mà nó đem lại.

Tỏi cô đơn phù yên đắt vì nó được coi là là “tỏi thuốc”.

Tỏi Cô Đơn Phù Yên – Sơn La

400.000