150.000

Mắc khén là một loại gia vị có tính cay cay và vị thơm rất đặc biệt, rất khác với các gia vị khác.

Nó được sử dụng làm gia vị chấm cho rất nhiều món ăn từ nấu, nướng và cả làm được chẳm chéo

Mắc khén

150.000