100.000180.000

Sự kết hợp giữa vị thơm, dẻo và ống lam tạo nên món cơm lam đặc sắc.

Số lượng 10 ống cơm lam dài 50cm

Xóa
Cơm Lam